Windows

Microsoft Windows är samlingsnamnet för flera olika familjer av operativsystem för datorer och även på senare tid på mobiltelefoner. Systemet är skapat av Microsoft och det är företagets flaggskepp med deras Office-produkter. Namnet Windows kommer från systemets grafiska gränssnitt med fönsterhantering. I november 1985 lanserades den allra första Windowsversionen. Redan den första versionen av Windows hade ett API, Application Programming Interface, vilket gjorde att utvecklare av programvaror kunde skapa programvara som använde som av det grafiska användargränssnittet i Windows. Dock utvecklades bara ett begränsat utbud av program för just Windows 1.0.

Windows olika versioner

Windows har genom åren lanserat många olika versioner av sitt operativsystem. De som de flesta kommer ihåg är kanske Windows 95, Windows XP, Windows Vista, samt de senare versionerna med nummer 7, 8 och 10. Windows 10 är det senaste operativsystemet från Windows som börjat göra sina uppdateringar likt Apple. Det finns speciellt 5 problem med Windows 10 som många klagat på. Exempelvis så är det en brist att man inte kan välja vilka uppdateringar man som användare vill göra. Mest ilska har riktats mot att Windows samlar in data om sina användare, och att det förekommer mer och mer annonser. Vissa användare tycker att stabiliteten är sämre än tidigare versioner och att standardinställningarna titt som tätt ändrats utan användarnas vetskap.

Har du en dator med gammalt operativsystem?

En dator med ett gammalt operativsystem slutar uppdateras i och med att det kommer nyare versioner. Utvecklaren kan inte fortsätta uppdatera äldre versioner för alltid, då de måste satsa på nyare mer moderna versioner. Program och funktioner slutar att fungera eftersom att det är en säkerhetsrisk att använda ett föråldrat system, även mjukvarutillverkarna slutar att uppdatera sina programvaror för dessa äldre operativsystem. Har du en dator med exempelvis det gamla hederliga Windows 95? Då är det sannerligen dags att skaffa en ny dator. På www.snabbfinans.se är superlätt att få ett lån, om du skulle behöva en extraslant att spendera på en ny datamaskin. En ny dator är inte bara säkrare utan den är dessutom mycket snabbare och har fler funktioner som är enkla att använda.