Konsten att få besökare

Oavsett om du driver en blogg eller en e-butik, är din ambition sannolikt att få så många besökare som möjligt. Fler besökare till bloggen innebär att fler personer läser dina artiklar, och fler besökare till e-butiken leder till en ökad försäljning. I huvudsak finns det två huvudvägar för att du ska få fler besökare till din webbplats – antingen använder du dig av annonser eller så förlitar du dig på att få besökare via sökmotorerna.

Annonser eller sökmotoroptimering

Ska du annonsera är de vanligaste och enklaste lösningarna att använda sig av Google Ads, Facebook Ads eller banners på andra webbplatser. Hur väl annonserna fungerar beror bland annat på utformningen av dem men även vad bloggen handlar om eller vilka produkter som finns i e-butiken. Har du inte möjlighet att annonsera, eller du anser att annonser inte ger valuta för pengarna, återstår att besökarna hittar din webbplats via sökmotorerna.

En förutsättning för att du ska få besökare till din webbplats, är att innehållet på webbplatsen hamnar på någon av de översta platserna i sökresultaten för relevanta sökord. För att detta ska vara möjligt måste du kontinuerligt arbeta med att sökmotoroptimera din webbplats. Idag är konkurrensen om de översta platserna i sökresultaten hård och det är inte längre möjligt att inta någon av dessa platser utan ett kontinuerligt arbete med sökmotoroptimering.

Använd dig av rätt verktyg

När du arbetar med sökmotoroptimering är det viktigt att du har tillgång till bra verktyg som hjälper dig att kontrollera allt från besökarantal, till hur innehållet på webbplatsen rankar för olika sökord. Ett utomordentligt verktyg är Wincher, som du kan använda för att bland annat göra sökordsanalyser men även ha kontroll på hur dina konkurrenter ligger till i sökresultaten. Wincher är webbaserat och mycket användarvänligt. Även om du inte har någon större erfarenhet från att arbeta med sökmotoroptimering, kan du enkelt använda dig av Wincher.

Content is king

Emellertid är det inte tillräckligt att din webbplats är sökmotoroptimerad för att innehållet ska hamna högt i sökresultaten. En nödvändig förutsättning för att du ska kunna ranka högt för olika sökord, är att din webbplats har ett bra innehåll. Detta gäller oavsett om det är artiklar, videor eller produkter som du publicerar. Utan ett bra innehåll är det inte möjligt att hamna högt i sökresultaten, åtminstone inte på längre sikt.

Det är därför viktigt att du kontinuerligt uppdaterar och publicerar nytt innehåll på webbplatsen. Det är genom att kontinuerligt publicera nya artiklar, nya produkter eller nya videor, som de olika sidorna sakta men säkert kommer att hamna på allt högre placeringar i sökresultaten för olika sökord. Har du själv inte tid eller kompetens för att producera bra innehåll bör du anlita någon som hjälper dig. Publicerar du i huvudsak artiklar eller produkter kan du anlita en copywriter eller en content writer. Består din webbplats i huvudsak av videor kan du i stället anlita en filmmakare, eller någon annan som arbetar med att göra videor, för att hjälpa dig att skapa ett bra och relevant innehåll.