TV-licensen avskaffas

Idag måste alla som har någon form av bildmottagare eller radiomottagare betala en så kallad TV-avgift. Denna avgift betalas av en person i hushållet, även om man är flera som använder TV:n eller radion. Om man varken har TV eller radio behöver man alltså inte betala denna avgift. Under ett tag påstods det att även personer som bara hade dator skulle betala denna avgift men detta visade sig snart vara felaktigt och Radiotjänst fick då betala tillbaka mycket pengar till personer som betalat för sina datorer. Idag är de tal om att avgiften för TV och radio ska avskaffas och istället ersättas med en skatt. Detta kan ha fördelen att man slipper en räkning att betala men i övrigt innebär metoden och idén mestadels nackdelar för de allra flesta av Sveriges invånare. I denna text kommer vi att redogöra för exakt vilka dessa nackdelar är och vi kommer också gå igenom varför man ska ha TV.

Nackdelar med att lägga avgiften som skatt

Med det nya förslaget ska alla som betalar skatt tvingas att betala TV-avgift. en specialdestinerad skatt betyder att ingen kan smita undan avgiften, men den betyder också att även de som inte har någon TV ska tvingas betala och då utsättas för kollektiv bestraffning – vilket är olagligt. Det innebär också att ett hushåll med tre vuxna betalar tre TV-avgifter istället för en, vilket gör det dyrare att ha TV. På grund av skatten kan man heller inte välja bort avgiften genom att göra sig av med TV:n. Att lägga avgiften som en skatt skulle förvisso bidra till att staten drar in mer pengar med det blir på bekostnad av en stor del av Sveriges befolkning. En annan nackdel med att lägga avgiften som en skatt är faktorn att det blir än mindre pengar i lön varje månad. I nuläget kan människor välja om de vill betala varje månad, var tredje månad eller en gång om året. Har man nu betalat avgiften och får en sämre månad ekonomiskt kan man känna sig lugn att den avgiften är klar, men med skatten riskerar varje månad att bli sämre och man kanske inte kan betala någon av sina andra avgifter.

Varför ha TV?

Det finns flera anledningar till att man vill ha en TV, men många har behövt göra sig av med den på grund av höga avgifter. En TV kan bjuda på mycket underhållning och dessutom kan de som tittar se mycket bra tips. Om man ska bygga något kan man se reklam från olika byggfirmor, till exempel byggmax.se och då hitta det material man behöver till bra pris. Det finns också många andra anledningar till att det är bra att ha en TV eller radio. Det är anledningen att nyheter ofta presenteras här. Om man har en dator kan man ofta ta del av samma nyheter där, men om så inte är fallet kan det finnas en risk att det blir svårt att följa med i vad som händer i världen. Om nu TV-avgiften läggs in som en skatt är risken stor att många inte längre har råd att betala för sina vanliga tidningar och då blir de än mer avskärmade. Risken är också stor att boende på äldreboende och liknande blir utan TV.