TV-avgiften

 

År 2013 kom bestämmelsen om radio- och TV-avgiften, som indrivs av Radiotjänst i Kiruna enligt lagen om finansiering om radio och TV i allmänhetens tjänst, att ändras till att innefatta även datorer med internetuppkoppling. Man resonerade att en person utan TV, men med tillgång till dator och internet kunde titta på TV på datorn istället och på så sätt kringgå lagen om att behöva betala radio- och TV-avgift. Det fanns däremot inga förslag på att ta ut en avgift för de som ägde en radioapparat och därmed kunde lyssna på statlig radio.

Historia

Vintage radio antique isolated with clipping path

En avgift för radio har tagits ut sedan 1907, då man införde avgiften för de som hade tillgång till statlig radio. Tanken bakom denna avgift är att den är bekostad av allmänheten, för allmänheten och inte drivs av vinstdrivande företag som upplåter delar av sin sändningstid till reklam mot betalning. Det är därför det är möjligt att ha en två kanaler, SVT 1 och 2, som sänder utan reklam för en extern köpare.

Kritik mot internetavgift

Ändringen som kom i februari 2013 mottogs med lite värme och fick mycket kritik i medier. Det blev många upprörda insändare och debattartiklar om detta under denna period, och dessa berörde framförallt faktumet att många av dem som endast äger en dator och ingen TV, inte tittar på de statliga kanalerna (alltså SVT Play) utan använder sin dator och internetuppkopplingen för jobb, skola och eventuellt andra former av streamingtjänster som de betalar för separat.


I juni 2014 valde Radiotjänst att ta bort ändringen och återgå till den gamla TV-avgiften. Förslag på ändringar har kommit, men ännu har inget bestämts. En idé är att låta radio- och TV-avgiften ingå i den vanliga skatten, vilket skulle innebära en förflyttning av belastningen från de som tittar på TV till allmänna skattebetalare, något som just nu diskuteras. Det finns i nuläget inga konkreta planer på att gå tillbaka till att ta ut avgifter för internetanvändning.