Internetanvändandet har ökat under pandemin

Senaste årets statistik

Under den rådande pandemin har andelen internetanvändare ökat markant, enligt siffror från Internetstiftelsen i Sverige. Rapporten “Svenskarna och Internet” visar på att så mycket som var tredje internetanvändare har börjat använda internet mer under pandemin samtidigt som var tionde internetanvändande pensionär har gjort sitt första online-köp av livsmedel sedan viruset tog fart. Rapporten lyfter de möjligheter som internet har bidragit till gällande till exempel studier och jobb på distans, men också kulturella evenemang och praktiska saker som att beställa hemleverans av matvaror. Digitaliseringen har alltså verkligen behövt visa vad den går för, något som framförallt den äldre generationen öppnat ögonen för.

Pensionärernas internetanvändning

Det här är en grupp som på många håll varit mindre aktiva med sin anpassning till internets utbud, men under året som gått fått möjlighet att testa och därmed uppskatta bekvämligheten hos till exempel digitala vårdtjänster. Av användarna som är över 75 har hittills fler än 6 av 10 nyttjat någon digital tjänst. Den ökade sociala skärmtiden är för många ett måste under isoleringen, då chanserna att hålla kontakten med nära och kära blivit kraftigt reducerade utanför det digitala, men rapporten nämner det som något pensionärerna ställer sig positiva till och inte har något emot att upprätthålla som komplement även när smittorisk och isolering inte längre är aktuellt.

Mindre nöjda användare

Den grupp internetanvändare som ställer sig minst nöjda till det förändrande internetlandskapet är studerande som nu har behövt anpassa sig till distansundervisning. Så många som var tredje studerande konstaterar att distansundervisningen ställer högre krav på arbetsmoral, innebär fler timmar skolarbeten och nämner att lärandet blir lidande av de försämrade förutsättningarna. Många elever uttrycker även att skärmar tar över i de få sociala sammanhang som sker trots restriktionerna, vilket leder till socialt utanförskap och oro inför hur situationen kommer se ut när pandemin är över.

Läs årets rapport, sammanfattningar och jämför med tidigare år på Internetstiftelsens dedikerade hemsida: https://svenskarnaochinternet.se/