Kategori: TV- och internetavgifter

TV-avgiften

  År 2013 kom bestämmelsen om radio- och TV-avgiften, som indrivs av Radiotjänst i Kiruna enligt lagen om finansiering om radio och TV i allmänhetens tjänst, att ändras till att innefatta även datorer med internetuppkoppling. …